Belgium

WE ARE HIRING

Innovation Manager

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkelingen het productie-klaar maken van alle nieuwe ELAUT-producten. Je brengt nieuwe ideeën, technologieën en ontwikkelingen aan...

Description

Functiebeschrijving: INNOVATION MANAGER

Onderneming: Elaut nv

Afdeling: R&D, Engineering

Locatie: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

CONTACT USDOWNLOAD (PDF)

Algemene functieomschrijving:

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkelingen het productie-klaar maken van alle nieuwe ELAUT-producten. Je brengt nieuwe ideeën, technologieën en ontwikkelingen aan met als doel om, samen met Sales, de juiste spelen voor de juiste kostprijs te lanceren. Je koppelt hierbij het technische aan het commerciële, je betrekt alle stakeholders hierbij om hun kennis en ervaring van bij de start optimaal te kunnen implementeren in het ontwerp.

Je legt de focus op samenwerking binnen en buiten je afdeling om tot optimale resultaten te komen. Je doet dit door een projectwerking over alle afdelingen mee te faciliteren en het invoeren van een ELAUT agile-werking.

Je stuurt een team van engineers (hard- en software, mechanical en productieengineering) aan en staat in voor de planning en opvolging van hun activiteiten.

Je optimaliseert bestaande en werkt nieuwe proceduresuit om de werking van je afdeling en ELAUT te verbeteren en zorgt voor het optimaal inzetten van alle systemen.

Met je team zorg je voor het opleveren van een compleet productiedossier voor elk nieuw toestel bestaande uit productie- en assemblytekeningen van alle onderdelen en units, ERP-BOM, productconfigurator, montagehandleidingen en testtoestellen en procedures.

Je leidt de ontwikkelingsafdeling van Livecadia voor front end, back end en integratie van speelautomaten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Resultaatgebied 1 : Leading by example, uitoefenen van een voorbeeldfunctie binnen het Team

 • Je onderhoudt een goede communicatie met het Team en andere stakeholders van de organisatie (Sales, Operations, Finance)
 • Je escaleert problemen vanuit je team naar de CEO
 • Je raadpleegt de CEO bij vragen en onduidelijkheden
 • Je houdt je eigen kennis up-to-date en zorgt ervoor dat je continue op de hoogte bent van de evoluties en nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied
 • Je zorgt dat je “in het hoofd” kunt kruipen van de speler zodat je uitdagende spelen kunt lanceren
 • Je waakt mee over de kwaliteit en conformiteit (CE, UL, enz) i.f.v. de klant van de producten en bent een bruggenbouwer en communicator tussen het team en alle interne en externe stakeholders
 • Je initieert patentaanvragen en volgt deze op
 • Je maakt deel uit van het management team om samen het beleid te bepalen en uit te voeren.

Resultaatgebied 2 : Strategische uitbouw van het Team

 • Uiteenzetten en bepalen van een visie voor het Team voor de toekomst
 • Je stelt een strategie voor je afdeling op en zet dit om in een meerjarenplan. Je monitort, coördineert en evalueert de opvolging ervan
 • Je zet en volgt beleidsrichtlijnen, processen, kwaliteitsnormen en procedures in lijn met de missie en visie en strategisch plan van de organisatie uit
 • Je definieert de gewenste targets en vertaalt dit naar concrete acties. Je volgt deze op en neemt daar waar nodig corrigerende maatregelen
 • Je zorgt voor het optimaal gebruik van de bestaande en nieuwe systemen
 • Je faciliteert een ELAUT-denken binnen je afdeling om tot optimale resultaten te komen
 • Je optimaliseert en rolt de ELAUT projectwerking verder uit (Agile, …)

Resultaatgebied 3 : Operationeel coördineren en sturen van het Team

 • Je staat in voor het onthaal, begeleiding en opleiding van nieuwe medewerkers
 • Je coacht en inspireert je team met als doel hun talenten, competenties en know-how optimaal te benuttenen verder te ontwikkelen om als een goed gestroomlijnd team samen te werken
 • Je beoordeelt je team en verzorgt functionerings-/evaluatiegesprekken alsook eventuele ontwikkelings- en correctiegesprekken
 • Je zorgt voor het opleiden van je team, kijkt welke trainingen en opleidingen een fit zijn en faciliteert de kennisdeling binnen je team
 • Je coacht en inspireert de medewerkers binnen je team met als doel hun talenten, competenties en knowhow optimaal te benutten en te ontwikkelen
 • Je geeft input voor het rekruteringsproces voor aanwerving van nieuwe medewerkers

Resultaatgebied 4 : Opvolgen, coachen, inspireren, motiveren en opleiden van het Team

 • Je staat in voor het onthaal, begeleiding en opleiding van nieuwe medewerkers
 • Je coacht en inspireert je team met als doel hun talenten, competenties en know-how optimaal te benuttenen verder te ontwikkelen om als een goed gestroomlijnd team samen te werken
 • Je beoordeelt je team en verzorgt functionerings-/evaluatiegesprekken alsook eventuele ontwikkelings- en correctiegesprekken
 • Je zorgt voor het opleiden van je team, kijkt welke trainingen en opleidingen een fit zijn en faciliteert de kennisdeling binnen je team
 • Je coacht en inspireert de medewerkers binnen je team met als doel hun talenten, competenties en knowhow optimaal te benutten en te ontwikkelen
 • Je geeft input voor het rekruteringsproces voor aanwerving van nieuwe medewerkers

Competentieprofiel

Diploma’s / opleiding

 • Bachelor en/of Master of Science

Hardskills

De kandidaat moet technische kennis in zoveel mogelijk van onderstaande vakgebieden; zonder een “specialist” te zijn. Zijn kennis moet hem in staat stellen om zijn teamleden aan te sturen en optimaal te laten functioneren:

        Engineering

 • Solidworks 3D (optie : sheet metal and composer)
 • Kennis ERP/MRP: Master data management
 • Electro mechanica (laagspanning)

        Software skills

 • C++ programming in QT
 • Git
 • Windows & Linux Pokey distribution

        Hardware PCB skills

 • Electronic design application
 • C code
 • EMC knowledge

        Livecadia

 • Front end: React
 • Back end: Amazon Web Services (AWS), Typescript, MySQL, nodeJS
 • DevOps: Jenkins, Linux, Bash scripts
 • Testing: Browserstack, Kibana

        Agile Project Management:

 • Atlassian (Jira, Confluence, BitBucket)
 • SCRUM tools

       Kennis Nederlands, Engels (en Frans)

       Kennis MS Office

Soft skills

 • Besluitvaardigheid en een daadkrachtige persoonlijkheid
 • Leidinggevende vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om te stimuleren en motiveren
 • Strategisch denken
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Initiatiefrijk en proactief
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Coachen en motiveren
 • Vaardigheden in netwerken en onderhandelen
 • Teamspeler
 • Visie op teamprocessen en optimalisatie
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
 • Oog voor detail & overzicht

Contacten

        Interne contacten :

 • Sales
 • Finance
 • Operations
 • livecadia

       Externe contacten :

 • Klanten & partners
 • Leveranciers

INTERESSE?

Wens je deel te uit te maken van ons team en heb je interesse in deze vacacture,

zend dan je CV naar careers@elaut-group.com

+32 3 780 94 80
CALL US
CONTACT US

Feel free to send your CV

and we will add you to our talent pool
careers@elaut-group.com